Velkommen til foreldreportalen!


Som pålogget bruker på Foreldreportalen kan du besvare tilbud om plass, endre søknad si opp plass og søke om endring av plass i SFO og i barnehage. Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Hvis du er tilflytter til Kristiansand, og har barn som skal begynne i skolen, ta kontakt med den aktuelle skolen.


Du trenger fødselsnummer, mobilnummer og e-postadresse for å søke barnehageplass. Klikk på Søk barnehage eller Søk SFO for å søke.

Informasjon om opptak til barnehage finnes her:Opptak til barnehage


Under menyvalget Søk barnehage finner du også oversikt over ledige barnehageplasser.