Velkommen til foreldreportalen!


Som pålogget bruker på Foreldreportalen kan du besvare tilbud om plass, endre søknad, si opp plass og søke om endring av oppholdstid, både på SFO og i barnehagen. Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Hvis du er tilflytter til Kristiansand, og har barn som skal begynne i skolen, ta kontakt med den aktuelle skolen.


Du trenger fødselsnummer, mobilnummer og e-postadresse for å søke barnehageplass. Klikk på Søk barnehage eller Søk SFO for å søke.

Informasjon om opptak til barnehage finnes her:Opptak til barnehage


Under menyvalget Søk barnehage finner du også oversikt over ledige barnehageplasser.

For å søke redusert foredrebetaling for barnehageplass, klikk på Søk redusert foreldrebetaling for barnehage i menyen over. Gjelder for familier med brutto årsinntekt under 533 500 kroner.


Logg inn med ID-porten