Velkommen til foreldreportalen!


Skoleinnskrivingen for barn født 2016 er nå aktiv. Dersom ditt barn skal gå på en av friskolene, eller du skal flytte fra Kristiansand kommune, så ber vi deg svare "Nei" og oppgi årsak.


Søk barnehageplass innen 1. mars hvert år.

Vi ønsker å ha SFO-søknader innen 15. mars hvert år.

Logg inn med ID-Porten øverst på siden for å søke plass i SFO eller barnehage.

Bruk BankID eller BankID på mobil for sikker innlogging.

Du trenger fødselsnummer, mobilnummer og e-postadresse for å søke plass.

Klikk på Søk barnehage eller Søk SFO.

Hvis du er bosatt i Kristiansand bør du logge inn for å søke plass. Hvis du ikke er bosatt i Kristiansand, Klikk på Søk barnehage for å registrere søknad uten å logge inn.

Under menyvalget Søk barnehage finner du også oversikt over ledige barnehageplasser.

Informasjon om opptak til barnehage finnes her:Opptak til barnehage

Informasjon om SFO finnes her: Informasjon om SFO

Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse i Foreldreportalen.