Velkommen til foreldreportalen!


Skoleinnskrivingen er avsluttet. Hvis du er tilflytter til Kristiansand, ta kontakt med nærskolen

Søk barnehageplass innen 1. mars hvert år.

Vi ønsker å ha SFO-søknader innen 15. mars hvert år.

Logg inn med ID-Porten øverst på siden for å søke plass i SFO eller barnehage.

Bruk BankID eller BankID på mobil for sikker innlogging.

Du trenger fødselsnummer, mobilnummer og e-postadresse for å søke plass.

Klikk på Søk barnehage eller Søk SFO.

Hvis du er bosatt i Kristiansand bør du logge inn for å søke plass. Hvis du ikke er bosatt i Kristiansand, Klikk på Søk barnehage for å registrere søknad uten å logge inn.

Under menyvalget Søk barnehage finner du også oversikt over ledige barnehageplasser.

Informasjon om opptak til barnehage finnes her:Opptak til barnehage

Informasjon om SFO finnes her: Informasjon om SFO

Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse i Foreldreportalen.