Velkommen til foreldreportalen!


Skoleinnskrivingen for barn født 2016 er nå avsluttet. Hvis du er tilflytter til Kristiansand, og har barn som skal begynne på skolen, ta kontakt med nærskolen.

Søk barnehageplass innen 1. mars.

Vi ønsker å ha SFO-søknader innen 15. mars.

Logg inn med ID-Porten øverst på siden for å søke plass i SFO eller barnehage.

Bruk BankID eller BankID på mobil for sikker innlogging.

Du trenger fødselsnummer, mobilnummer og e-postadresse for å søke plass.

Klikk på Søk barnehage eller Søk SFO.

Hvis du er bosatt i Kristiansand bør du logge inn for å søke plass. Hvis du ikke er bosatt i Kristiansand, Klikk på Søk barnehage for å registrere søknad uten å logge inn.

Under menyvalget Søk barnehage finner du også oversikt over ledige barnehageplasser.

Informasjon om opptak til barnehage finnes her:Opptak til barnehage

Informasjon om SFO finnes her: Informasjon om SFO

Du kan også endre adresse, telefonnummer og e-postadresse i Foreldreportalen.